Kan man ha låg ämnesomsättning trots normala blodvärden, varför är så många drabbade?

Författarens nya bok Sköldkörteln och mycket mer är en uppdaterad version av de tidigare utgåvorna Det trötta folket och Sköldkörteln och mitokondrierna.  Boken belyser sköldkörtelhormonernas och mitokondriernas betydelse och samverkan för vår hälsa. Den nya boken innehåller fördjupade kunskaper om nyare forskningsrön som ger förklaring till varför det  ibland är så svårt att få rätt diagnos och individanpassad behandling.  Vidare belyses hur de dolda kemiska föroreningarna, som vi dagligen i det tysta utsätts för, påverkar våra kroppar och orsakar sjukdomar. Att bli bedömd vara frisk och ha bra värden vid läkarkontroll är ingen garanti för att det inte finns störningar i kroppen.

Recensioner tidigare utgåvor

”Helena Rooth Svensson redovisar här på god vetenskaplig grund mekanismerna bakom utvecklingen av de sjukdomar som följer vid nedsatt energiproduktion i cellerna”.

”Att Helena nu tar upp vikten av att se helheten hos patienten och lotsar oss in i våra allra minsta kemicentraler, där många av våra moderna syntetiska ämnen inte är välkomna, är både modigt och nödvändigt”

”Det är en av de bästa medicinska böcker jag läst på decennier. Jag vill tacka dig för din gärning och uttrycka mitt stöd och beundran”

schilddruse-und-mitochondrien

Tarczyca i mitochondria. Wzajemne oddziaływanie oraz znaczenie dla
zdrowia kazdego czlowieka