Recensioner

Recensioner tidigare utgåvor

Tore Scherstén, professor em

Läkarna baserar som regel sin diagnostik av sjukdomar på en syntes av patientens beskrivna symtom, objektiva fynd vid fysisk undersökning av patienten, objektiva fynd vid laboratorieanalyser av blod eller vävnad och fynd vid bildåtergivande undersökningar som röntgen eller ultraljud. De objektiva undersökningarna väger oftast tyngst.

Saknas samband mellan symtom och objektiva fynd så uteblir ofta diagnos och patienten får ingen adekvat behandling. Inte sällan blir resultatet att doktorn antar att det är psykiska orsaker till patientens upplevelser och ger behandling därefter, vanligen psykofarmaka.

Hypotyreos, d v s underfunktion i sköldkörteln, är ett vanlig tillstånd som kan avslöjas i blodprover. Ännu vanligare, och som inte avslöjas med blodprov, är bristande sköldkörtelhormonfunktion inne i cellerna. Detta får konsekvenser för cellernas mitokondrier vilket leder till en minskad energiproduktion.

Bristande energiproduktion påverkar ett stort antal kroppsfunktioner och har, förutom att det leder till ett snabbare åldrande, skadliga effekter på vår hälsa. Sjukvården saknar i dag enkla, objektiva metoder för mätning av mekanismerna bakom och konsekvenserna av mitokondriella funktionsdefekter i våra celler.

Helena Rooth Svensson redovisar här på god vetenskaplig grund mekanismerna bakom utvecklingen av de sjukdomar som följer vid nedsatt energiproduktion i cellerna. Författaren förklarar orsaken till att det medicinska etablissemanget, på grund av uppfattade normala blodvärden, under lång tid kunnat förbise hela detta sjukdomskomplex.

Boken borde ingå som ett obligatorium i läkarutbildningen och även spridas till de läkare som vanligtvis först kommer i kontakt med patienter med denna och liknande åkommor, nämligen primärvårdsläkarna.

Göran Nordlund

Jag är en 70-årig pensionerad DL som just läst din bok och nu läser om den. Det är en av de bästa medicinska böcker jag läst på decennier. Jag vill tacka dig för din gärning och uttrycka mitt stöd och beundran. När jag läst den gick jag till min gamla vårdcentral och fick chefen att lova att införskaffa ett antal ex för obligatorisk läsning. Sjukvårdsregionernas ledningar borde vara intresserade av detta ämne då rätt behandling av hypotyreos skulle spara enorma summor pengar för samhället hur man nu kan få till stånd sådan kunskapsspridning.

Bjarne Lembke

Med 53 års erfarenhet av medicin och medicinskt tänkande välkomnar jag Helena Rooth-Svenssons nya bok Det Trötta Folket.

Min gamle läromästare i Lund professorn i medicin Nils Söderström lärde mig att: ” Diagnosen ställer du med hjälp av den helhetsbild som du kan få av klinisk undersökning och samtal med patienten, laboratorieprover och röntgen skall du endast använda för att bekräfta din bild.”

Det är just detta tänkesätt som Helena tar upp i denna bok.

Jag har i 16 år arbetat med människor med svår huvudvärk på Migränskolan och många gånger har jag hört detta: När huvudvärken fortsätter trots insatta mediciner och patienten blir allt mer ängslig över vad som pågår i skallen så tröttnar doktorn och beställer en MR på skallen.

Efter 14 dar ringer han och säger till patienten: ”Jag har glädjande besked, du är alldeles frisk”. Samma svar får Det Trötta Folket när man har konstaterat att blodvärdena är normala. Då är det psykiskt.

 

Det stora hälsoproblemet för dagens urbaniserade generationer är sannolikt att stenåldersmänniskans biologiska överlevnadsstrategi har ersatts av tekniskt tänkande, syntetiska droger och födomedel som vi inte har kemiska system att omhänderta.

Att Helena nu tar upp vikten av att se helheten hos patienten och lotsar oss in i våra allra minsta kemicentraler, där många av våra moderna syntetiska ämnen inte är välkomna, är både modigt och nödvändigt.

Denna bok bör läsas med öppet sinne av alla som vill kalla sig ”Läkare”.

Bjarne Lembke Med.lic. leg.läk.

Spec. företagshälsovård och allmänmedicin

Verksamhetschef Migränskolan.